Ether: 105.7 FM / Kabel: 92.9 FMNu op LocalFM:
Home » Nieuws » Aanpak wildcrossen over grenzen heen

Aanpak wildcrossen over grenzen heen

Bestuurders van 28 Brabantse gemeenten, twee waterschappen, drie omgevingsdiensten, drie natuurbeheerders en de provincie hebben vandaag in Heeze het Convenant Groene Handhaving ondertekend. Deze overeenkomst regelt dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) over gemeentegrenzen heen kunnen optreden tegen bijvoorbeeld wildcrossen. Over de aanpak van het wildcrossprobleem zijn ook concrete samenwerkingsafspraken gemaakt.    

De wettelijke mogelijkheden voor opsporingsambtenaren van gemeenten, waterschappen en natuurbeherende organisaties waren tot nu toe beperkt tot het grond- of beheergebied van de eigen werkgever. Maar overtreders houden geen rekening met eigendoms- en gemeentegrenzen. De nieuwe aanpak speelt daar op in vergroot de veiligheid, effectiviteit en efficiëntie van de gezamenlijke boa-inzet.

Bron van irritatie
De herrie, de natuurschade en de onveiligheid die wildcrossers veroorzaken in het buitengebied staan al jarenlang hoog op het irritatie-lijstje van de Brabantse burger. Wildcrossen veroorzaakt In Noord-Brabant al jarenlang overlast en leidt tot irritatie bij de burgers. De aanpak van het wildcrossprobleem krijgt in de periode 2017-2020 dan ook extra aandacht. Er is een Team Wildcrossen (experts van boa’s en politie) samengesteld dat een draaiboek voor handhavingsacties heeft opgesteld.

Legale evenementen
De aanpak van het wildcrossen is gebaseerd op drie sporen: handhaven, communicatie en waar mogelijk medewerking verlenen aan off-the-road cross evenementen. Overtreders die worden gepakt, kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Ook wordt Proces Verbaal opgemaakt. Het PV kan tot strafrechtelijke boetes leiden. Het Team Wildcrossen doet een beroep op de deelnemende gemeenten om waar mogelijk medewerking te verlenen aan de organisatie van legale off-the-road evenementen.

Foto:

Tijdens de netwerkbijeenkomst van Samen Sterk in Brabant gaven opsporingsambtenaren een demonstratie van de nieuwe wijze van staande houden van wildcrossers.

Bekijk ook

Lodewijkstichting schenkt Beleef TV aan Het Anbarg

Interactieve digitale spellen, spreekwoorden, muziek en foto’s die het verleden doen herleven; slecht een greep …