Ether: 105.7 FM / Kabel: 92.9 FMNu op LocalFM:
Home » Nieuws » Noord-Brabant beschermt kleine marters

Noord-Brabant beschermt kleine marters

‘s-Hertogenbosch, 11 oktober 2017 – De kleine marterachtigen: bunzing, hermelijn en wezel zijn in Noord-Brabant beschermd. Bij ruimtelijke projecten, zoals de bouw van een bedrijventerrein of de aanleg van een weg, is het dan ook zaak om rekening te houden met deze diertjes. De brochure ‘Handreiking Kleine Marters in relatie tot soortbescherming’ biedt informatie hoe te handelen bij nieuwe bouwprojecten. Het is geschreven door de Zoogdiervereniging in opdracht van de provincie Noord-Brabant.

De kleine marterachtigen bunzing, hermelijn en wezel zijn in Nederland bij wet beschermd. Met het in werking treden van de nieuwe Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 zijn deze soorten echter in veel provincies op de vrijstellingslijst gezet. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar bij ruimtelijke ingrepen, zoals bouwprojecten. Op dit moment worden de bunzing, hermelijn en wezel alleen in Noord-Brabant en Noord-Holland goed beschermd. De dieren mogen hier uitsluitend worden gedood, verwond of verstoord als daarvoor ontheffing is verleend.

Praktische handreiking
De nu opgestelde praktische handreiking geeft aan welke activiteiten kunnen leiden tot verstoring van rustplaatsen en het per ongeluk doden van dieren en hoe dit te voorkomen. Ook de leefwijze van de soort staat er kort in beschreven. Zo kunnen initiatienemers en ecologische adviesbureaus beter rekening houden met kleine marters die voorkomen in het gebied waar zij plannen hebben.

Marters bescherming

Bekijk ook

Carnaval Show Ons West Brabant

Om helemaal in de carnavalsstemming te komen dit jaar presenteert “Ons West Brabant” op zaterdagmiddag …