Ether: 105.7 FM / Kabel: 92.9 FMNu op LocalFM:
Home » Nieuws » Nieuwjaarsboodschap van burgemeester Miranda de Vries voor Etten-Leur

Nieuwjaarsboodschap van burgemeester Miranda de Vries voor Etten-Leur

Etten-Leur 8 januari 2018

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het stadskantoor hield de nieuwe burgemeester deze toespraak:

Lieve Etten-Leurenaren,

Mooi dat u met zovelen hier aanwezig bent. Namens het gemeentebestuur van Etten-Leur en onze
ambtenaren wens ik u en uw naasten het allerbeste toe voor 2018. Een nieuw jaar, met voor u een
nieuwe burgemeester en voor mij een nieuwe gemeente. Etten-Leur, dorps met stadse allure, actief,
dynamisch, economisch sterk en open voor innovatie. Dat wist u allang, maar ik moest het nog
ontdekken.

In december nam mijn voorganger Heleen van Rijnbach afscheid en zij is door u prachtig uitgezwaaid
en bedankt, zeer verdiend en hartverwarmend. Ook ik wil haar hartelijk bedanken, want naast een
warme overdracht tref ik een gemeente aan die er goed voor staat.

De afgelopen week is op z’n zachtst gezegd wat stormachtig en explosief begonnen. Op 3 januari
waren bewoners van vier huizen aan de Torenvalk opeens in de letterlijke zin dakloos, maar ook het
verzorgingshuis het Anbarg, onze GGZ instelling Brebrug, de school Den Overkant aan de Edward
Poppenlaan (ja, ik weet inmiddels wie dat is) en het Kerstcircus hadden allen forse (storm)schade.
Het beeld dat door onze veiligheidsambtenaren, politie en brandweer van tevoren over Oud en
Nieuw in Etten-Leur aan mij werd geschetst, “Slaap gerust in Geldermalsen, het is hier gewoonlijk
redelijk rustig,” bleek dit jaar anders te zijn. Laten we daar geen gewoonte van maken en het gewone
beeld vanaf volgend jaar weer invoeren. Wel met mijn belofte erbij dat Piet en ik met onze kinderen
Thomas en Stefan hier dan natuurlijk wel wonen en dus slapen.

Vanzelfsprekend doet de politie onderzoek naar het vuurwerkincident. Ik neem gelijk even de ruimte
om ambtenaren en de hulpdiensten – ambulance, politie en brandweer – te bedanken voor hun inzet.

Tijdens mijn installatiespeech op 19 december heb ik drie ambities wat nader uitgewerkt. Ik wil over
5 minuten graag met u het glas heffen, dus vat ik ze nu kort samen. Ik ga in op ontwikkelingen die
ons te wachten staan in 2018 en ik probeer u ‘en passant’ een beetje een beeld te geven van wie ik
ben.

De drie ambities zijn: “Etten-Leur doet het gewoon samen, eerlijk en innovatief”.

Met ‘Etten-Leur doet het innovatief’ doel ik op de continue verandering van onze samenleving. In
onze samenleving is informatie en informatietechnologie belangrijk. Vraagt u zich bijvoorbeeld maar
eens af welk deel van uw leven u nog zonder app doet. Denk maar aan de technologie in uw auto die
nu een omleiding voorstelt, maar over een paar jaar gewoon voor u omrijdt. Of aan een robot in de
zorg. Door slimme technologie goed te benutten kunnen we als gemeente er straks bijvoorbeeld
voor zorgen dat echt ieder kind in Etten-Leur mee op schoolreis kan. Hier zal wethouder Schouw van
het Sociaal domein content mee zijn, omdat ook in Etten-Leur niet altijd alle middelen voor
armoedebestrijding bij iedereen die er recht op heeft, terecht komen. Natuurlijk moeten we heel
goed rekening houden met zorgvuldigheid en privacy. Maar deze technologie kan helpen en zorgen
dat echt iedereen meetelt in Etten-Leur.

1
De aanpak van ondermijning – de tweede ambitie “Etten-Leur doet het gewoon eerlijk”– is van
wezenlijk belang voor integer bestuur en voortbestaan van onze rechtsstaat. Ik sta dan ook voor een
stevige aanpak. U houdt een toelichting op deze ambitie van mij tegoed. Dat past niet in deze 5
minuten.

De eerste ambitie die ik formuleerde was “Etten-Leur doet het gewoon samen”. Waar u trots op mag
zijn, is uw gemeenschap. Ik zie een enorme rijkdom aan verenigingen, actieve Etten-Leurenaren en
een groot aantal evenementen. Voorbeelden zijn Lekker Etten-Leur, het Mami spektakel, de Leurse
Havenfeesten, de Jaarmarkt, de Wielerronde en de Van Gogh wandeltocht.

De afgelopen maanden hebben bijna 900 Etten-Leurenaren meegedaan met de Koerskaart.
Misschien dat niet iedereen het kent, maar het komt erop neer dat bijna 900 inwoners met elkaar
een goed gesprek hebben gehad over de toekomst van Etten-Leur. Kijk, dat vind ik mooi!

En dan carnaval. U denkt vast: wat doet een nieuwe burgemeester van boven de rivieren met
carnaval? Afspraken met de carnavalsvereniging de Stijloren en met de Leurse Leut staan later deze
week in mijn agenda. In veel situaties en ook in deze hanteer ik het motto van mijn jeugdidool: “ik
heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”. Ik heb er veel zin in om carnaval als
burgemeester mee te maken en Etten-Leur op die manier te leren kennen!

Het komende jaar staat ons een aantal belangrijke gebeurtenissen en beslissingen te wachten. Zo zal
de toekomst van het Juvenaatsterrein helder worden. Wethouder Dujardin maakt zich hard voor dit
onderwerp samen met bestuur en de organisatie. Zo zal bijvoorbeeld ook het mooie nieuwe
zwembad openen het komende jaar en wordt door wethouder Van Hal gewerkt aan de start van de
bouw van de nieuwe Nieuwe Nobelaer.

U kiest op 21 maart een nieuwe gemeenteraad. Ik heb u als inwoners leren kennen als toegankelijk,
tolerant, betrokken en ambitieus. En zo heb ik ook uw huidige bestuur leren kennen.

Etten-Leur kenmerkt zich door een stabiel bestuur. Zoals de Commissaris van de Koning Van der
Donk dit tijdens mijn installatie verwoordde: “De opdracht aan de politiek is om naast een arena ook
een assemblee te zijn”. Aan de ene kant laat je als partij zien waar je voor staat; aan de andere kant
ben je een bestuur dat besluiten neemt in het algemeen belang en dat midden in de Etten-Leurse
gemeenschap staat. En hoewel de huidige resultaten natuurlijk geen garanties bieden voor de
toekomst, heb ik er alle vertrouwen in dat ook uw toekomstige bestuur toegankelijk, tolerant,
betrokken en ambitieus zal zijn!
Ik waardeer de onvermoeibare inzet en betrokkenheid van onze raadsleden, vaak naast een gewone
baan. Ik roep alle meerderjarige Etten-Leurenaren op dit voorjaar hun stem uit te brengen. Wij
waarderen uw stem zeer! Ik wens alle politieke partijen veel succes bij de aanstaande campagne.
Allemaal uiteraard evenveel.

Tenslotte, als burgemeester ben ik er voor iedereen. In Etten-Leur tellen alle 43.559 inwoners mee.
Hoe groot de verschillen soms ook zijn. We zijn allemaal mensen met een eigen achtergrond, een
eigen verhaal. Met eigen angsten, onzekerheden en idealen. Vraag het uzelf maar eens af. Geldt dit
ook voor u? Ik wens ons allemaal toe dat we open blijven staan voor andere ideeën, elkaars
verschillen respecteren en met elkaar in gesprek blijven.

Ik wil u ook graag leren kennen. We zullen vanavond de hand schudden, maar voor een wat langer
gesprek heb ik een voorstel, waar u wellicht al eerder over heeft gehoord. Vorm een groep van
minimaal 5 mensen die graag met mij wil kennismaken en meld u aan bij de gemeente. Het loopt al
behoorlijk storm. De meest creatieve inwoners, tot nu toe, zijn de hardlopers uit onze gemeente die

2
me hebben uitgenodigd voor een rondje hollen (en dan moet ik tijdens het rennen zeker nog kunnen
praten ook). Het kan even duren om alles goed in te plannen, maar we gaan het regelen: Ik kijk
ernaar uit u te ontmoeten.

Tot slot, verenigingen, instellingen, ondernemers, onderwijs, inwoners en gemeente: samen maken
we Etten-Leur!

Laten we samen het glas heffen. Voor 2018 wens ik u: “zing, vecht, huil, bid, lach, werk en
bewonder” en doe dit zoals Ramses in mijn eerste levensjaar al mee gaf, doe dat samen.

Burgemeester Miranda de Vries
Gemeente Etten-Leur, 8 januari 2018

Bekijk ook

Carnaval Show Ons West Brabant

Om helemaal in de carnavalsstemming te komen dit jaar presenteert “Ons West Brabant” op zaterdagmiddag …