Ether: 105.7 FM / Kabel: 92.9 FMNu op LocalFM:
Home » Nieuws » Politiek/Gemeente

Politiek/Gemeente

Dennis Aerts Kandidaat lijsttrekker GroenLinks Etten-Leur

De commissie die bezig is om een kandidatenlijst voor GroenLinks samen te stellen, heeft besloten om Dennis Aerts als eerste op deze lijst te plaatsen. Dennis is op dit moment voorzitter van de afdeling Etten-Leur. Die functie zal hij neerleggen als hij op 21 november tijdens de algemene leden vergadering definitie als lijsttrekker wordt gekozen.  Het voorstel van de kandidatencommissie wordt …

Read More »

Etten-Leur speelt de Koerskaart onder het motto: Wij houden van Etten-Leur!

Deze week worden inwoners uitgenodigd om mee te doen met de koerskaart. Op 4 september organiseert Team Etten-Leur een eerste grote bijeenkomst om met zo veel mogelijk mensen een goede start te maken. Voor deze bijeenkomst nodigen we een groot netwerk aan mensen uit. Deze mensen komen uit onderwijs, zorg, wijken, verenigingen en organisaties, welzijn en bedrijfsleven. Iedereen die de …

Read More »

Extra begeleiding naar werk

Het Werkplein Hart van West-Brabant gaat nog meer investeren in werkzoekenden die extra begeleiding nodig hebben om aan het werk te gaan. Hiervoor wordt de huidige aanpak geïntensiveerd. Klantmanagers gaan mensen onder meer vaker spreken en intensiever begeleiden. Met deze intensievere coaching wil het Werkplein ervoor zorgen dat mensen aan kunnen haken bij de nieuwe kansen op de arbeidsmarkt door de …

Read More »

Huisvestingcontroles ondersteunen arbeidsmigranten

Binnen de gemeente Etten-Leur hebben huisvestingcontroles plaatsgevonden. De controles zijn uitgevoerd in samenwerking met (vreemdelingen) politie, Belastingdienst, UWV, en Inspectie SZW. Tijdens de integrale controles stonden voor de gemeente de kwaliteit en de brandveiligheid van de huisvesting centraal. Daarnaast richtte de controle zich op het opsporen van diverse vormen van fraudezaken, zoals uitkeringsfraude, belastingfraude, onterechte AOW-opbouw en arbeidsmarktfraude. Voor de …

Read More »

Vertrouwenscoaches actief in Etten-Leur

Vanaf 1 juli gaan er drie vertrouwenscoaches aan de slag in Etten-Leur. Vertrouwenscoaches zijn er als dat nodig is Als gemeente vinden wij het belangrijk dat inwoners bij ons terecht kunnen met al hun vragen. Vanaf 1 juli gaan er drie vertrouwenscoaches aan de slag in Etten-Leur. Vertrouwenscoaches luisteren en geven advies over de te nemen stappen om je levenssituatie …

Read More »

Juzt verzorgt jeugdzorg

De negen gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert gaan samen met Juzt aan de slag om, voor de rest van 2017, de jeugdzorg te verzorgen. Bestuurlijk trekkers wethouder Arjan van der Weegen van de gemeente Bergen op Zoom en wethouder Corné van Poppel van de gemeente Roosendaal hebben de afgelopen maanden diverse gesprekken …

Read More »

Echtpaar van Halsteren-Vissers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Op dinsdag 6 juni reikt burgemeester mevrouw H. van Rijnbach – de Groot een Koninklijke onderscheiding uit aan heer en mevrouw Van Halteren – Vissers. Ter gelegenheid van Koningsdag 2017 zijn beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege persoonlijke redenen van het echtpaar zijn de onderscheidingen niet uitgereikt tijdens de Lintjesregen op 26 april maar is …

Read More »

380kV advies overhandigd aan minister Kemp

Minister Kamp (EZ) ontving vandaag een advies voor de ligging van een nieuw hoogspanningstracé tussen Rilland en Tilburg. Dit advies werd hem namens de samenwerkende overheden in Brabant en Zeeland overhandigd door Ron Dujardin, regionaal bestuurlijk trekker en wethouder in Etten-Leur, Erik van Merrienboer, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en Paul Vermeulen, technisch voorzitter. De samenwerkende overheden adviseren de minister …

Read More »

Stappenplan richting nieuwe burgemeester Etten-Leur

Heleen van Rijnbach-de Groot neemt per 1 december 2017 afscheid als burgemeester van Etten-Leur. Etten-Leur gaat nu op zoek naar een nieuwe burgemeester. Het opstellen van een profielschets is de eerste stap in het proces om een nieuwe burgemeester voor te dragen.

Read More »

Oproep Brabant aan kabinet: zet Brabant niet op de rem

‘s-Hertogenbosch, 1 mei 2017 – Ondanks de inzet om knelpunten in de infrastructuur op te lossen komt de bereikbaarheid van Noord-Brabant de komende decennia steeds meer onder druk te staan. Brabant krijgt een flink deel van de groeiende filedruk in voor haar kiezen en zonder maatregelen nemen files verder toe, zitten treinen op trajecten overvol en krijgt beroepsvaart te maken …

Read More »